Krst

9. novembra 2022 o 10:20

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december), najbližšie v sobotu 10.12. 2022 - počas rannej svätej omše o 7:00 hod. udelíme požehnanie matkám pred pôrodom a následne bude prvá krstná náuka v priestoroch farského úradu. Tejto náuky sa spolu s rodičmi dieťaťa zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa. 

Ilustračné foto: Krst
Bg