Krst

21. januára 2021 o 21:54

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december) - termín ohlásime vždy dva týždne dopredu. Odporúčame prvú krstnú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Táto náuka je spojená s požehnaním matiek pred pôrodom. Požehnanie matiek je na záver svätej omše vo farskom kostole (v sobotu začiatok svätej omše 7:00). Krstná náuka je potom hneď po svätej omši na fare.

Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú s kňazom osobne po narodení dieťaťa.

PozadiePozadiePozadie